Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας

Tο εργαστηριο είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας (κωδικός 30019). Οι κύριες εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας είναι προγραμματισμένες για τον Μάϊο του 2017 (οι ακριβείς ημερομηνίες δίνονται στον σύνδεσμο http://www.greeklanguage.gr/certification/node/15).Οι αιτήσεις ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2017.

2017-01-27T10:37:05+03:00 15 Δεκεμβρίου 2016|Πιστοποίηση|