Ειδικά Προγράμματα 2016-11-28T13:56:34+03:00

Ειδικά Προγράμματα

Η διάρκειά τους ορίζεται κατά περίπτωση με βάση τους όρους συμφωνίας του συνεργαζόμενου φορέα.
Στα ειδικά προγράμματα εντάσσονται και τα καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών), όπως e-classes και e-coaching που θα αναπτυχθούν κάνοντας χρήση των σχετικών υποδομών και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ακαδημαϊκά Τμήματα.