Μέλη του Εργαστηρίου 2022-09-13T12:06:35+03:00

Διευθύντρια του Εργαστηρίου

 • Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας

Επιστημονική Επιτροπή

 • Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
 • Βασίλειος Κόμης, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Νεκτάριος Στελλ΄ακης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)
 • Άννα Φτερνιάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
 • Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 • Ειρήνη – Σοφία Κιαπίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
 • Μελίνα Μουζάλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας
 • Ελένη Καράμπελα, Λέκτορας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
 • Ζωή Καρανικόλα, ΕΔΙΠ Τμήματος Μουσειολογίας

Διοικητικό προσωπικό

 • Ελένη Γεωργουδάκη