Μέλη του Εργαστηρίου 2016-12-13T22:01:16+03:00

Διευθύντρια του Εργαστηρίου

  • Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας

Επιστημονική Επιτροπή

  • Νικόλαος Καραμάνος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
  • Βασίλειος Κόμης, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Μαριάννα Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)
  • Άννα Φτερνιάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
  • Ελένη Καράμπελα, Λέκτορας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
  • Ειρήνη – Σοφία Κιαπίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
  • Κωνσταντίνος Βαλάκας, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

Διοικητικό προσωπικό

  • Ελένη Γεωργουδάκη