Επικοινωνία 2016-12-05T11:20:16+03:00

Επικοινωνία

Υπεύθυνη γραμματείας: κα. Έλενα Γεωργουδάκη
Τηλέφωνο: +30-2610969691
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: greeklab@upatras.gr
www.greeklab.upatras.gr

Διεύθυνση

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504  Ρίον