Αρχική 2016-12-05T15:32:06+03:00

To «Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού» (ΕΕΓΠ) ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ λειτουργίας ΦΕΚ 26297/Β/21.10.2015).

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, καθώς και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα ελληνικών, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως θερινά σχολεία, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό περιβάλλον.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει μια καινοτόμο ακαδημαϊκή ομάδα που θα προβάλει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, σε συνεργασία και με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2001 . 2021

Αναβολή εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας

20 Ιανουαρίου 2021|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναβολή εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας

1211 . 2020

Σειρά διαλέξεων: The Hellenic Centre – Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

12 Νοεμβρίου 2020|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σειρά διαλέξεων: The Hellenic Centre – Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού