Αρχική 2016-12-05T15:32:06+03:00

To «Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού» (ΕΕΓΠ) ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ λειτουργίας ΦΕΚ 26297/Β/21.10.2015).

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, καθώς και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα ελληνικών, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως θερινά σχολεία, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό περιβάλλον.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει μια καινοτόμο ακαδημαϊκή ομάδα που θα προβάλει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσω εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, σε συνεργασία και με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

2109 . 2020

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

21 Σεπτεμβρίου 2020|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

3006 . 2020

Πρόσκληση για τη διαδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

30 Ιουνίου 2020|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για τη διαδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας