Το Εργαστήριο 2022-09-13T12:17:38+03:00

Ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ήδη από το 1986 ξεκίνησε να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες με προγράμματα ανταλλαγών (Socrates/Erasmus). Η σταδιακή αύξηση της διεθνούς κινητικότητας δημιούργησε μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας αναφορικά με τα ακαδημαϊκά προγράμματα αλλά και την ανάγκη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με έρευνα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό τοπίο λειτουργούν ως βασικά κίνητρα (σε ποσοστό που φτάνει το 50%) για την επιλογή του Πανεπιστημίου Πατρών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Erasmus. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη διεθνή βιβλιογραφία που καταγράφει την ανάγκη των διεθνών φοιτητών και φοιτητριών να βρίσκουν πολιτισμικά ερείσματα στη χώρα φιλοξενίας.

Ταυτόχρονα η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων που για την ηλικιακή ομάδα 25-55 χρονών ξεπερνά τους 6.000 (σύμφωνα με στοιχεία για τη διετία 2014-2016 από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου). Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτού αναζητά πρόσβαση στη διδασκαλία και στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Η δημιουργία, λοιπόν, του Εργαστηρίου της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ήταν μια στρατηγική απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάγκη συστηματικής διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ένα διευρυμένο κοινό (ακαδημαϊκό και μη) και στην προώθηση της εξωστρέφειάς του με όχημα τον ελληνικό πολιτισμό.

Τοποθεσία

Διευθυντής του Εργαστηρίου

Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας

Επιστημονική Επιτροπή

  • Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
  • Βασίλειος Κόμης, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Νεκτάριος Στελλ΄ακης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)
  • Άννα Φτερνιάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ)
  • Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας
  • Ειρήνη – Σοφία Κιαπίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
  • Μελίνα Μουζάλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας
  • Ελένη Καράμπελα, Λέκτορας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
  • Ζωή Καρανικόλα, ΕΔΙΠ Τμήματος Μουσειολογίας

Λογότυπο

Το σήμα του Εργαστηρίου είναι ένα ανθισμένο κλαδί κουτσουπιάς, πλαισιωμένο από έναν κύκλο. Οι ανθισμένες κουτσουπιές αποτελούν χαρακτηριστική εικόνα της Πανεπιστημιούπολης. Η κουτσουπιά ή Κερκίς η κερατονιοειδής (Cercis siliquastrum) είναι δέντρο της μεσογειακής υπαίθρου, ανθεκτικό στην ξηρασία και το κρύο, με άνθη στις αποχρώσεις του μωβ. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβολίζουν τη σχέση του εργαστηρίου με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την προοπτική της ανάπτυξής του όπως το ανθισμένο κλαδί, ενώ η μεσογειακή του φύση και η ανθεκτικότητά του παραπέμπουν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην ιστορική τους διάσταση.