Πρόσκληση για το μητρώο διδασκόντων

Αναρτήθηκε η πρόσκληση του Εργαστηρίου για την κατάρτιση μητρώου διδασκόντων της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα:

Η λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων είναι 21/06/2022.

2022-06-07T08:47:22+03:00 7 Ιουνίου 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|