Νέα προθεσμία υποβολής αίτησης για τις εξετάσεις ελληνομάθειας

H προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2018 παρατείνεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έως και τις 25/3/2018.

2018-03-12T15:00:07+03:00 12 Μαρτίου 2018|Μη κατηγοριοποιημένο|