Μαθήματα Ελληνική Γλώσσας

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού οργανώνει μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), καθώς και μαθήματα για ειδικούς σκοπούς (εφόσον υπάρχει ζήτηση). Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2017.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις στο πεδίο “Αίτηση”.

 

Μαθήματα Εργαστηρίου ΕΓΠ

2017-06-26T10:09:09+03:00 26 Ιουνίου 2017|Μη κατηγοριοποιημένο|