Ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικους επαγγελματικούς σκοπούς για το 2021

Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικους επαγγελματικούς σκοπούς για το 2021 οι οποίες έχουν ως εξής:

Α) Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 (πρωί)

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.greek-language.gr/cert…/application/index.html από 23 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2020

Β) Τρίτη 18 Μαΐου 2021 (πρωί).

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.greek-language.gr/cert…/application/index.html από 1η Φεβρουαρίου έως 21 Μαρτίου 2021

Οι παραπάνω ημερομηνίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html.

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι καλούνται να το καταθέσουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html

2020-11-11T13:13:58+03:00 11 Νοεμβρίου 2020|Μη κατηγοριοποιημένο|