Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας

Οι εγγραφές των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (διαθέσιμο στο http://www.greek-language.gr/certifi…/application/index.html) έχουν ξεκινήσει και διαρκούν έως τις 18 Μαρτίου.

Επίπεδα
Ημερομηνίες
Εξετάσεις
Α1 (για παιδιά 8-12)
Τρίτη 15 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
A1
(για εφήβους και ενηλίκους)
Τρίτη 15 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
A2
Τρίτη 15 Μαΐου (μεσημέρι)
γραπτές*
B1
Τρίτη 15 Μαΐου (απόγευμα)
γραπτές*
B2
Τετάρτη 16 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
Γ1
Τετάρτη 16 Μαΐου (απόγευμα)
γραπτές*
Γ2
Πέμπτη 17 Μαΐου (πρωί)
γραπτές*
Εγγραφές
Από 1 Φεβρουαρίου έως τις 18 Μαρτίου 2018

* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

Ποσό Συμμετοχής:

Επίπεδο A1 (για παιδιά 8-12) 65 ευρώ

Επίπεδο A1 (για εφήβους και ενηλίκους) 65 ευρώ
Επίπεδο A2 65 ευρώ
Επίπεδο A2 (για επαγγ. σκοπούς)** 65 ευρώ
Επίπεδο B1 65 ευρώ
Επίπεδο B2 73 ευρώ
Επίπεδο Γ1 73 ευρώ
Επίπεδο Γ2 73 ευρώ

** Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης