Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας: ημερομηνίες και ώρες

Οι εξετάσεις θα γίνουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, στο 2 όροφο.

http://old.library.upatras.gr/access/

Εξέταση Ημερομηνία                         Ώρα
Α1 Επίπεδο για παιδιά:

Α1 για εφήβους & ενηλίκους:

Τρίτη 21 Μαΐου 2018,        9:00 πμ

Τρίτη 21 Μαΐου 2018,        9:00 πμ

Α2 Επίπεδο: Τρίτη 21 Μαΐου 2018,        13:00 μμ.
Α2 για Ειδικούς Επαγγελματικούς σκοπούς: Τρίτη 21 Μαΐου 2018,        13:00 μμ.
Β1 Επίπεδο: Τρίτη 21 Μαΐου 2018,        17:00 μμ.
Β2 Επίπεδο: Τετάρτη 22 Μαΐου 2018,    9:00 πμ.
Γ1 Επίπεδο: Τετάρτη 22 Μαΐου 2018,    14:00 μμ.
Γ2 Επίπεδο: Πέμπτη  23 Μαΐου 2017,     9:00 πμ.

Η διάρκεια εξετάσεων ανά επίπεδο έχει ως εξής:

Εξέταση Διάρκεια  Γραπτής εξέτασης                         Ώρα Έναρξης
Α2 Επίπεδο: 100 λεπτά                                                             13:00 μμ.
Β1 Επίπεδο: 120 λεπτά                                                             17:00 μμ.
Β2 Επίπεδο: 190 λεπτά                                                               9:00 πμ.
Γ1 Επίπεδο: 225 λεπτά                                                            14:00 μμ.
Γ2 Επίπεδο: 240 λεπτά                                                              9:00 πμ.

Η προφορική εξέταση θα γίνει αμέσως μετά την γραπτή με διάρκεια ανά επίπεδο ως εξής:

Εξέταση Διάρκεια  Προφορικής εξέτασης                         
Α2 Επίπεδο: 15 λεπτά
Β1 Επίπεδο: 15 λεπτά
Β2 Επίπεδο: 15 λεπτά
Γ1 Επίπεδο: 20 λεπτά
Γ2 Επίπεδο: 20 λεπτά
2019-04-01T12:53:19+03:00 1 Απριλίου 2019|Μη κατηγοριοποιημένο|