Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας Ιουνίου 2021

Παραθέτουμε τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με αυτές οι συμμετέχοντες/-ουσες στις εξετάσεις- υποψήφιοι/ες και προσωπικό των εξετάσεων – θα πρέπει να επιδείξουν αρνητικό αποτελέσμα COVID-19 αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test, ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την εξέταση.

α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων και των αιθουσών για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
β) Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους υποψηφίους και το προσωπικό που εμπλέκεται στις εξετάσεις (επιτηρητές, εξεταστές/αξιολογητές) εντός των εξεταστικών κέντρων είναι υποχρεωτική.
γ) Δε θα επιτραπεί η είσοδος σε υποψήφιο ή προσωπικό που δεν έχει ή αρνείται να φορέσει προστατευτική μάσκα.
δ) Συνιστάται στους επιτηρητές η χρήση γαντιών μίας χρήσης.
ε) Σε κάθε αίθουσα πρέπει να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
στ) Είναι απαραίτητο να υπάρχει μέριμνα για επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών. Τα εξεταστικά κέντρα, που έχουν προβλέψει δύο περιόδους (sessions) για κάθε επίπεδο, να προνοήσουν ώστε οι αίθουσες να καθαριστούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), πριν μπουν οι υποψήφιοι της δεύτερης περιόδου.
ζ) Χωρίς να αποτελεί υποχρέωση του εξεταστικού κέντρου, θα βοηθούσε στην ομαλή εξέλιξη της διεξαγωγής των εξετάσεων να υπάρχουν προστατευτικές μάσκες (κυρίως) και γάντια διαθέσιμα για τους υποψήφιους που ενδεχομένως δεν θα έχουν.
η) Το προσωπικό που εμπλέκεται στις εξετάσεις (επιτηρητές, εξεταστές/αξιολογητές), εκτός από τη μέριμνά του για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων, έχει τη δικαιοδοσία να κάνει παρατηρήσεις, προκειμένου να τηρούνται πλήρως οι κανόνες υγιεινής.

Η δήλωση αποτελέσμταος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα σταλεί στα email των υποψηφίων.

2021-05-20T10:29:04+03:00 20 Μαΐου 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|