Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας

 

 

 

 

 

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ελληνομάθειας θα γίνονται μέχρι 30 Ιουνίου ηλεκτρονικά στο http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html.

2020-06-22T13:05:12+03:00 22 Ιουνίου 2020|Μη κατηγοριοποιημένο|