Επιλογή υποψηφίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

Στην ιστοσελίδα https://uproskliseis.upatras.gr/job/56850000-e-y-a-roussou-12-07-2022/ έχει αναρτηθεί το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών  έως 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

2022-07-18T11:50:23+03:00 18 Ιουλίου 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|