Αναβολή εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς που έχουν οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου 2021 αναβάλλονται, καθώς, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Τεύχος B’ 89/16.01.2021, αναστέλλεται η λειτουργία των δια ζώσης φορέων που παρέχουν πιστοποίηση δεξιοτήτων.

2021-01-20T13:50:42+03:00 20 Ιανουαρίου 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|