Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας

Κάθε υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certifica…/results/index.html, την Παρασκευή 29/07 μετά τις 13.00 και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία:

α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, 30019

β) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και

γ) επίθετο υποψήφιου/υποψήφιας (Προσοχή ! Θα πρέπει να το γράψει όπως ακριβώς υπάρχει στην κάρτα υποψηφίου).

·         Επανεξέταση εξεταστικών τετραδίων: Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε υποψήφιος/υποψήφια έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την επανεξέταση των εξεταστικών τετραδίων του/της. Αιτήσεις επανεξέτασης θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellinomatheia@komvos.edu.gr έως τις 31 Αυγούστου 2022. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη πρέπει να καταβάλει το ποσό των 60€ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της δοθεί από το ΚΕΓ.

2022-07-28T13:35:23+03:00 28 Ιουλίου 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|