Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας

Κάθε υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασής του/της μπαίνοντας στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certifica.../results/index.html, την Παρασκευή 29/07 μετά τις 13.00 και χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: α) κωδικό αριθμό εξεταστικού κέντρου, 30019 β) κωδικό αριθμό υποψήφιου/-ας και γ) επίθετο υποψήφιου/υποψήφιας (Προσοχή ! Θα πρέπει να το γράψει όπως ακριβώς υπάρχει στην κάρτα υποψηφίου). ·         Επανεξέταση [...]

2022-07-28T13:35:23+03:00 28 Ιουλίου 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|

Επιλογή υποψηφίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

Στην ιστοσελίδα https://uproskliseis.upatras.gr/job/56850000-e-y-a-roussou-12-07-2022/ έχει αναρτηθεί το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών  έως 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 2:00 μ.μ.

2022-07-18T11:50:23+03:00 18 Ιουλίου 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|