Πρόσκληση για το μητρώο διδασκόντων

Αναρτήθηκε η πρόσκληση του Εργαστηρίου για την κατάρτιση μητρώου διδασκόντων της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα: https://uproskliseis.upatras.gr/job/56850000-e-y-a-roussou-06-06-2022/ Η λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων είναι 21/06/2022.

2022-06-07T08:47:22+03:00 7 Ιουνίου 2022|Μη κατηγοριοποιημένο|