Έγγραφές για την πιστοποίηση ελληνομάθειας Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς πραγματοποιούνται από 22 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 21 Ιανουαρίου 2022 και το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού είναι το εξεταστικό κέντρο για τη ΝΔ Ελλάδα.

2021-11-23T14:58:47+03:00 23 Νοεμβρίου 2021|Μη κατηγοριοποιημένο|