Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς επιπέδου Α2 ξεκίνησαν και οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν έως τις 09 Δεκεμβρίου . Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 18 Ιανουαρίου 2019 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Κέντρο Ελληνική Γλώσσας - εξετάσεις για επαγγελματικούς σκοπούς   [...]

2018-11-23T13:44:08+03:00 7 Σεπτεμβρίου 2018|Μη κατηγοριοποιημένο|