Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις ελληνομάθειας

Σας ανακοινώσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2016 παρατείνεται έως και τις 26/3/2017. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμο στους υποψήφιους/στις υποψήφιες έως και τις 26/3/2017.  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

2017-03-17T14:44:14+03:00 17 Μαρτίου 2017|Μη κατηγοριοποιημένο|